Prašymas dėl priėmimo į sporto salę

Šiaulių sanatorinei mokyklai 2022-10-05

Pildo tėvai/globėjai

(Vardas Pavardė)

(Telefonas)

(El. paštas)

Prašau priimti mano sūnų / dukrą / globotinę / globotinį

gimusį

į Jūsų vadovaujamos mokyklos sporto salės užsiėmimą

nuo

iki