Prašymas dėl priėmimo į baseiną

Šiaulių sanatorinei mokyklai2019-10-24

Pildo tėvai/globėjai

(Vardas Pavardė)

(Telefonas)

(El. paštas)

Prašau priimti mano sūnų / dukrą / globotinę / globotinį

gimusį

į Jūsų vadovaujamos mokyklos baseino užsiėmimą

nuo

iki